Rózsavölgyi és Társa Zeneműbolt, Budapest

frissítve 2019. október 7.

Nyitvatartási idők

szombatSzo
10:00 – 20:00
vasárnapVZárva
hétfőH
10:00 – 20:00
keddK
10:00 – 20:00
szerdaSze**
10:00 – 20:00
Az 1956-os forradalom és szabadságharc évfordulója, befolyásolhatja a nyitvatartási időt
csütörtökCs
10:00 – 20:00
péntekP
10:00 – 20:00
Zárva.
Nyitásig  7 h 7 min.
7 h 7 min

JEGYPÉNZTÁR: Hétfő-péntek: 10-18 Szombat: 10-16 SZALON JEGYPÉNZTÁRA: Hétfő-szombat: 12-20 Vasárnap: előadás kezdete előtt 1,5 órával, nyitva 20.00-ig

Gazdasági információk

Cégnév
Líra Könyv Zrt.

Leírás

A részvénytársaság tevékenysége két jól elkülöníthető irányt követ: könyvkereskedelem és könyvkiadás.


Cégleírás
A Líra Könyv Zrt. 1993-ban ala­kult meg az ál­la­mi könyv­ter­jesz­tés rom­ja­in lét­re­jött ál­la­mi vál­la­lat­ból. A cég­cso­port a könyv­szak­ma egyik leg­je­len­tő­sebb vál­lal­ko­zá­sa.
Öt­mil­li­ár­dos ke­res­ke­del­mi for­gal­munk tíz szá­za­lé­kos pi­a­ci ré­sze­se­dést je­lent. Di­na­mi­ku­san nö­vek­vő bolt­há­ló­­zatunk mel­lett a könyv-nagy­ke­res­ke­de­lem­ben és a ze­ne­mű-ke­res­ke­de­lem­ben is pi­ac­ve­ze­tők va­gyunk.
A ke­res­ke­del­mi te­vé­keny­sé­get jól egé­szí­ti ki in­ter­ne­tes kis- és nagy­ke­res­ke­désünk, va­la­mint klub­rend­sze­rünk. 2009-ben kiadói te­vé­keny­sé­günk fo­gyasz­tói áron meghaladta a két­mil­li­árd forin­t, így mind for­ga­lom­ban, mind az éven­te meg­je­le­nő 300 cí­met és kö­zel egy­mil­lió pél­dány köny­vet te­kint­ve az öt leg­na­gyobb ki­adói cso­port kö­zé tar­to­zunk.
Kulcsszavak:
Könyvesbolt, Antikvárium
Termékek
könyv, hangoskönyv, folyóirat, térkép, földgömb, naptár, film, zenei cd, kotta, hangszer, irodaszer, játék, társasjáték, puzzle, plüsjáték, egyéb játék, jegyértékesítés
Szolgáltatások
vásárlási utalvány, líra könyvutalvány, jegyértékesítés
Márkanevek
líra
Rózsavölgyi és Társa Zeneműbolt a következő kategóriákban szerepel:

Vélemény

Legyen Ön az első, aki elmondja véleményét az alábbi cégről: Rózsavölgyi és Társa Zeneműbolt

Ossza meg tapasztalatait másokkal is!

Vásároljon Prémium Tagságot
Facebook

Közelben található Líra Üzletek

 1. Múzeum Krt. 21.
  1053  Budapest
 2. Rákóczi Út 14.
  1072  Budapest
 3. Istvánmezei Út 6.
  1146  Budapest
 4. Apor Vilmos Tér 11-12.
  1124  Budapest
 5. Istvánmezei Út 6.
  1146  Budapest
Az összes Líra kirendeltsége Budapest településen