Rózsavölgyi és Társa Zeneműbolt, Budapest

frissítve 2020.05.08.

Nyitvatartási idők

A 2020.05.08. napon beállított nyitvatartási idők a koronavírus fertőzés kockázata miatt elrendelt korlátozások értelmében.

szerda[1]Sze[1]Zárva
csütörtök[1]Cs[1]Zárva
péntek[1]P[1]Zárva
szombat[1]Szo[1]Zárva
vasárnap[1]V[1]Zárva
hétfőH
10:00 – 20:00
Pünkösdhétfő, befolyásolhatja a nyitvatartási időt
keddK
10:00 – 20:00
Zárva.
Nyitásig  5 nap 57 min.
5 nap 57 min

Tájékoztatjuk Kedves Vásárlóinkat, hogy Budapesten és Pest megyén kívüli boltjaink 2020.05.04-től újranyitnak! Fővárosi és pest megyei könyvesboltjaink, a 71/2020 (III.27.) Kormány rendelet miatt 2020.03.28-tól továbbra is zárva tartanak.

Kivételek

[1] 2020.05.08. - 2020.05.31.: Ideiglenes órarend - koronavírus

Gazdasági információk

Cégnév
Líra Könyv Zrt.

Leírás

A részvénytársaság tevékenysége két jól elkülöníthető irányt követ: könyvkereskedelem és könyvkiadás.


Cégleírás
A Líra Könyv Zrt. 1993-ban ala­kult meg az ál­la­mi könyv­ter­jesz­tés rom­ja­in lét­re­jött ál­la­mi vál­la­lat­ból. A cég­cso­port a könyv­szak­ma egyik leg­je­len­tő­sebb vál­lal­ko­zá­sa.
Öt­mil­li­ár­dos ke­res­ke­del­mi for­gal­munk tíz szá­za­lé­kos pi­a­ci ré­sze­se­dést je­lent. Di­na­mi­ku­san nö­vek­vő bolt­há­ló­­zatunk mel­lett a könyv-nagy­ke­res­ke­de­lem­ben és a ze­ne­mű-ke­res­ke­de­lem­ben is pi­ac­ve­ze­tők va­gyunk.
A ke­res­ke­del­mi te­vé­keny­sé­get jól egé­szí­ti ki in­ter­ne­tes kis- és nagy­ke­res­ke­désünk, va­la­mint klub­rend­sze­rünk. 2009-ben kiadói te­vé­keny­sé­günk fo­gyasz­tói áron meghaladta a két­mil­li­árd forin­t, így mind for­ga­lom­ban, mind az éven­te meg­je­le­nő 300 cí­met és kö­zel egy­mil­lió pél­dány köny­vet te­kint­ve az öt leg­na­gyobb ki­adói cso­port kö­zé tar­to­zunk.
Kulcsszavak:
Könyvesbolt, Antikvárium
Termékek
könyv, hangoskönyv, folyóirat, térkép, földgömb, naptár, film, zenei cd, kotta, hangszer, irodaszer, játék, társasjáték, puzzle, plüsjáték, egyéb játék, jegyértékesítés
Szolgáltatások
vásárlási utalvány, líra könyvutalvány, jegyértékesítés
Márkanevek
líra
Rózsavölgyi és Társa Zeneműbolt a következő kategóriákban szerepel:

Vélemény

Legyen Ön az első, aki elmondja véleményét az alábbi cégről: Rózsavölgyi és Társa Zeneműbolt

Ossza meg tapasztalatait másokkal is!

Vásároljon Prémium Tagságot
Facebook

Közelben található Líra Üzletek

 1. Múzeum Krt. 21.
  1053  Budapest
 2. Rákóczi Út 14.
  1072  Budapest
 3. Istvánmezei Út 6.
  1146  Budapest
 4. Apor Vilmos Tér 11-12.
  1124  Budapest
 5. Istvánmezei Út 6.
  1146  Budapest
Az összes Líra kirendeltsége Budapest településen