Elektronet, Budapest

frissítve 2020.01.09.

Nyitvatartási idők

A nyitvatartási idők eltérhetnek
péntekP
9:00 – 16:00
szombatSzoZárva
vasárnapVZárva
hétfőHZárva
keddKZárva
szerdaSzeZárva
csütörtökCsZárva
Zárva.
Nyitásig  8 h 2 min.
8 h 2 min

Leírás

Az ELEKTROnet alapvető cél­ja hogy fel­hasz­nál­ván az elekt­ro­ni­kus és nyom­ta­tott mé­dia nyúj­tot­ta lehetőségeket ? megfelelő fó­ru­mot te­remt­sen a ma­gyar aj­kú elekt­ro­ni­kai szak­em­be­rek és a ma­gyar­or­szá­gi cé­gek szá­má­ra, va­la­mint össze­kös­se az elekt­ro­ni­kai tu­do­má­nyok vi­lá­gát a gya­kor­ló mér­nö­kök­kel, kereskedőkkel. Ez irányú fá­ra­do­zá­sa­ink ered­mé­nye­kép­pen mára az ELEKTROnet Magyarország vezető pro­fes­­szi­o­ná­lis elekt­ro­ni­kai és in­for­ma­ti­kai szak­lap­jává vált, mely ala­pí­tá­sa ? 1992 ? óta im­már 15. esz­ten­de­je jut el évről év­re Ol­va­só­i­hoz. Mun­kánk mind ha­zai, mind nem­zet­kö­zi kör­ben el­is­me­rés­nek ör­vend. Nagy jelentőséget tu­laj­do­ní­tunk an­nak, hogy külföldön is kép­vi­sel­jük az ELEKTROnet cél­ja­it és ér­té­ke­it.


Kulcsszavak:
Linux, Szoftver, Notebook, Canon, Világítás, Méréstechnika, Magazin, Toshiba, Fujitsu, Abb, Műszertechnika, Oszcilloszkóp, Fémfeldolgozó, Analitikai műszerek, Iparág, Elektromérnök, Elektronet, Flip-chip, Forrasztóberendezés, Konstruktőr, Nagykapacitású, National instruments, Rourkela steel, Szerszámgépvezérlés, Üzenetforgalom
Elektronet a következő kategóriákban szerepel:

Vélemény

Legyen Ön az első, aki elmondja véleményét az alábbi cégről: Elektronet

Ossza meg tapasztalatait másokkal is!

Vásároljon Prémium Tagságot
Facebook

Hasonló cégek a közelben

 1. Erzsébet Királyné Útja 125.
  1142  Budapest
  (30) 179 0990
 2. Erzsébet királyné útja 125
  1142   Budapest
  (1) 413 2124
 3. Czobor Utca 124.
  1147  Budapest
  (1) 384 2142
 4. KASSAI UTCA 178/A.
  1142  Budapest
 5. KASSAI UTCA 178/A.
  1142  Budapest
  (20) 406 2210
 6. Kriván U. 8.
  1142  Budapest
  (1) 252 2922
 7. A közelben lévő hasonló cégek térkép nézete